Kristin Nordhøy
Atonal
February 29 – April 06, 2024

Kristinnordhøy

Kristin Nordhøy
Atonal
February 29 – April 6, 2024
Opening reception February 29, 6-8 pm

Rull ned for norsk tekst

It is with great pleasure that we announce the exhibition Atonal with new paintings by Kristin Nordhøy, the gallery’s first with the artist.
An opening reception will be held on Thursday, February 29 from 6-8 pm.

It is almost impossible to see Kristin Nordhøy’s work objectively. What I see is inseparable from my reaction to what is there. The work is somewhere in the air, between me and the wall.
Thomas A. Clark*

Over the past 15 years, Nordhøy has developed a distinctive and mesmerizing visual language, executed as paintings on canvas, wall paintings, drawings and fine art prints. The works play with the physiology of sight and the psychology of perception, and take the viewer on a visual odyssey where the eye never stops moving. For Nordhøy, atonal soundscapes have been an important element in her creative processes. Through this identification, she is able to infuse her compositions with dissonance.

The works fluctuate between the stable and the fluid, through a complex and disciplined work process:

I apply thin layers of charcoal dust on the canvas, until it becomes as coal black as I can get it. Then I draw up a grid using tape of three different widths in two layers. Then I apply the first coat of oil paint. I have a plan, but the decisions I make along the way are intuitive. The first layer of tape is decisive for the image’s overall and oscillating rhythm. The method is challenging because I am constantly working against falling into a logic system. The choices I make are contrary, as if I am breaking up a pattern from the inside.

The exhibition consists of three large paintings in oil and charcoal from the series Resonant from 2023 and a group of smaller paintings from the same series executed with oil on mylar. Furthermore, Nordhøy will create a site spesific mural for the exhibition space. This is the first time works from Resonant are shown in Norway. Previous works from the series were included in her exhibition Jangle, which was shown at Ásmundarsalur in Reykjavik in 2023.

*Thomas A. Clark (b. 1944) is a Scottish poet.
Together with the visual artist Laurie Clark, he runs the Cairn Gallery in Pittenweem, Scotland

Kristin Nordhøy was born in Oslo (1977) and has her artistic education from the Oslo National Academy of the Arts, with an MA in visual art in 2009. She lives and works in Oslo and Edinburgh.
Her most recent solo exhibitions are “Jangle”, 2023, Ásmundarsalur, Reykjavik, “Resonant Field”, 2022, Cairn Gallery, Pittenweem, “After a Moment”, 2020, Galleri Haaken, Oslo and “Placed” 2018, Loock Galerie, Berlin. Her work is included in the collections of Norges Bank Art Collection, Norwegian Minstry of Foreign Affairs Art Collection, Pro Artibus Foundation, New York Public Library and Erling Neby Collection.


Det er med stor glede vi ønsker velkommen til utstillingen Atonal med nye malerier av Kristin Nordhøy, galleriets første med kunstneren.
Vernissage finner sted torsdag 29. februar kl 18-20.

Det er nesten umulig å se Kristin Nordhøys arbeid objektivt. Det jeg ser er uadskillelig fra min reaksjon på det som er der. Verket er et sted i luften, mellom meg og veggen.
Thomas A. Clark*

I løpet av de siste 15 årene har Kristin Nordhøy utviklet et særegent og forbløffende bildeuttrykk, utført som malerier på lerret, veggmalerier, tegninger og grafiske blad. Verkene leker med synets fysiologi og persepsjonens psykologi, og tar betrakteren med på en visuell odyssé der øyet aldri stopper å bevege seg. For Nordhøy har atonale lydbilder vært en viktig medspiller i hennes kreative prosess, og gjennom sin identifikasjon med dissonans makter hun å overføre den til bildene. Verkene blir til i møte mellom det stabile og det bevegelige og gjennom en metodisk, komplisert og disiplinert arbeidsprosess:

Jeg legger kullstøv i tynne jevne lag på lerretet til det blir så kullsvart jeg kan få det. Så tegner jeg opp en rutenett- komposisjon med tape i tre ulike bredder i to lag og maler over med olje. Selv om jeg har en plan, er beslutningene jeg tar underveis intuitive. Det første laget med linjer er avgjørende for bildets gjennomgående omskiftende rytme. Rutenett-komposisjonen er utfordrende fordi jeg hele tiden jobber med å bryte en logisk oppbygning. Valgene jeg tar er kontrære og krever høy konsentrasjon for ikke å falle inn i en logisk ordning av linjene. Jeg førsøker å bryte opp et mønster fra innsiden.

Utstillingen består av tre store malerier utført med olje og kull fra serien Resonant fra 2023 og en gruppe mindre malerier fra samme serie utført med olje på Mylar. Videre vil Nordhøy oppføre et mindre veggmaleri komponert spesielt for utstillingsrommet. Det er første gang hun viser arbeider fra serien Resonant i Norge, men tidligere verk fra serien ble vist i hennes seneste utstilling, Jangle, i Ásmundarsalur i Reykjavik i 2023.

*Thomas A. Clark (f. 1944) er en skotsk poet.

Sammen med billedkunstneren Laurie Clark driver han visningsstedet Cairn Gallery i Pittenweem, Skottland.

Kristin Nordhøy er født i Oslo i 1977 og har sin kunstneriske utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, med en MA i visuell kunst i 2009. Hun bor og arbeider i Oslo og Edinburgh.
Hennes seneste solo utstillinger er Jangle, 2023, Ásmundarsalur, Reykjavik, Resonant Field, 2022, Cairn Gallery, Pittenweem, After a Moment, 2020, Galleri Haaken, Oslo og Placed, 2018, Loock Galerie, Berlin. Hun er representert med verker i bl.a. Norges Banks Kunstsamling, Utenriksdepartementet, Pro Artibus Foundation, New York Public Library og Erling Nebys samling.


CV:
Born 1977 in Oslo, Norway 

Lives and works in Oslo and Edinburgh

Education:

2004-06 Oslo National Academy of the Arts, Fine arts Major, Visual Arts 

2001-04 Oslo National Academy of the Arts, Bachelor, Visual Arts
2000-01 Oslo tegne og maleskole
 1996-98 Oslo tegne og maleskole

Solo exhibitions:
2023 
Ásmundarsalur, Reykjavík, Island

2022
 Cairn Gallery, Pittenweem, Scotland

2020 ”After a moment”, Galleri Haaken, Oslo, Norway
 

2018
 ”Placed”, Loock gallery, Berlin, Germany

2017 ”Two/Fold”, Galleri Haaken, Oslo, Norway
 

2016 
Galleri LNM, Oslo, Norway

2012
 Holodeck, Oslo, Norway

2011 Volt, Bergen, Norway

2010
 ”Transparency”, Lautom Contemporary, Oslo, Norway
2010 Tegnerforbundet, Oslo

Group exhibitions:
2024
 Drawing Biennial, Drawing Room, London

2024 ART SG, Singapore, represented by Poligrafa Obra Grafica, Barcelona
2021 
Market Art Fair, Stockholm, represented by Galleri Haaken

2021 Drawing Biennial, Drawing Room, London 

2020 
133. Høstutstilling, Kunstnernes Hus, Oslo, Norway

2019
 ”Cutting Edges”, The Collection of Erling Neby, Scandinavia House, New York
2019 The Armory Show, New York, represented by Loock Galerie, Berlin

2019 Drawing Biennial, Drawing Room, London

2018
 Jubileumsutstilling LNM, Kunstnernes Hus, Oslo

2018 ”Norsk Minimalisme?”, Blomqvist, Oslo

2017 
Guest in Kjell Varvin ́s exhibition ”Fri geometri – ustabile variabler” at Kunstnernes Hus 
 

2016 December exhibition på Ekely

2016 ”En kollektiv psykogeografisk guide til Oslo” Tegnebiennalen 2016 Galleri Haaken, duo-utstilling med Espen Dietrichson

2016 ”Theatre de l’absurde (Prequel)” Gabriel Rolt, Amsterdam 

2016 ”Living in Colours” Tenthaus, Oslo

2016 ”Fragmentenes helhet” Bærum Kunsthall
2015 
”Experiment i irritation”, Artifice #2, Stockholm (Artifice poster magazin exhibition)
2013 
”Copy, Paste, Add Layer”, Sinne, Helsinki

2013 ”SPACEGRIDS” Telemark Kunstnersenter, Skien

2012
 ”125. Høstutstilling” Kunstnernes Hus, Oslo
2011
 Liste 16, Basel, represented by Lautom Contemporary
2010 
”Untitled, 2010”, Lautom Contemporary, Oslo

2010 ”Arctic Challenge – site spesific” Andørja, outdoor exhibition 
 Lautom Contemporary, Oslo 

2009
 ”Norwegian Sommer” Galerie Gabriel Rolt, The Netherlands ”Første tanke = beste tanke” Tempo Skien
2009 ”Drawing Consequences” Akershus Kunstsenter, Lillestrøm

2009 ”Holiday in Arcadia” Lydgalleriet, Bergen
2008 ”High Come Down” Smia, Kristiansand
2008 The Drawing biennial, Kunstnernes Hus, Oslo
2008 ”Rykk tilbake til start!” Projekt 0047
2007 Lautom Contemporary, Oslo, Duo exhibition with Ane Mette Hol ”Separat ́r” Hå gamle prestegård, Jæren 
 

2004 
”117.Høstutstilling” Kunstnernes Hus, Oslo
2004 ”Might & Magic” Seilduken, Oslo

Collections:

Norges Bank Art Collection
Norwegian Minstry of Foreign Affairs Art Collection
Pro Artibus Foundation
New York Public Library
Erling Neby Collection

Publications:

2019 Drawing Biennial, Drawing Room, London (Magazine)
2018
LNM 1968/2018

2017 ”Interference” text by Simen Joachim Helsvig, published by Uten Tittel

2013
”Copy Paste Add Layer”, exhibition catalog, text by Helena Björk, Galleri Sinne


Exhibited works

Installation views