Paul Osipow
New works
November 21, 2002 – January 12, 2003, Oslo

Paul osipow  1

Galleri Riis åpner 21. november utstilling med nye arbeider av den finske kunstneren Paul Osipow (f. 1939). Osipow har gjennom den største delen av sitt kunstneriske virke vektlagt det abstrakte og nonfigurative maleriet, og har vært en ledende eksponent for utviklingen av dette i nordisk maleri. I løpet av det siste tiåret har han gradvis beveget seg bort fra et rent geometrisk formspråk og over i et malerisk friere uttrykk, noe man har kunnet følge gjennom flere av hans utstillinger i Galleri Riis på 1990-tallet.

Osipow har i de senere års arbeider uhemmet latt seg inspirere av pionerene i det moderne maleri som Picasso og Matisse, med en utstrakt bruk av maler-tekniske sitater. I arbeidene på denne utstillingen, som alle er fra 2002, har Osipow vendt oppmerksomheten mot malekunstens nullpunkt, stillebenet. Utstillingen i Galleri Riis omfatter 10 malerier i små og mellomstore formater, alle utført i olje på lerret. I tillegg presenteres en større serie grafiske arbeider i blandingsteknikk.

Motivene i de utstilte arbeidene er i hovedsak grønnsaker, frukt, ost og pølser, og bildene fremstår med ulik grad av kompleksitet og abstraksjonsnivå. Osipow er som kunstner mindre opptatt av motivet som meningsbærer, og velger i større grad et motiv basert på hvilke maleriske utfordringer og muligheter det kan inneholde.

Paul Osipow er representert i alle de nasjonale kunstsamlinger i Norden, og har gjennom sitt virke som utøvende kunstner og sitt engasjement som lærer og inspirator i miljøet, vært en stor kraft i nordisk kunstliv.

Osipow bor og arbeider for tiden i Helsinki og Roma.

Installation views