Arne Malmedal
Masterworks 1991-2013
January 18 – February 24, 2024

Amm18 ut iv

Arne Malmedal
Masterworks 1991-2013
January 18 – February 24, 2024
Opening reception January 18, 6-8 pm

Rull ned for norsk tekst

In collaboration with Arne Malmedal’s estate, we are pleased to present a selection of important works from the last two decades of Arne Malmedal’s productive years, from the early 1990’s until 2013.

Since the late 1980’s, Malmedal has explored the possibilities concerning figure / ground / image / frame in several large paintings that were mainly executed in earth colors referencing the natural world. These works were shown at Kunstnernes Hus, Oslo in 1994, together with monochrome paintings on fiberglass scrim, canvases framed by window-like grids, and paintings where a boxy frame structure was fully integrated into the painting. The exhibition manifested his position in the Norwegian art scene as a vital and experimental abstract painter with a playful approach towards the history of the medium.

In the paintings from the early 2000s, light became an important motif for Malmedal. He was preoccupied with portraying color as pure light, resulting in paintings where a monochrome field resides on the canvas, framed by a white surface, reminiscent of American artist James Turrell’s spatial light installations. Several of these works were central to Malmedal’s retrospective exhibition at The National Museum of Art, Architecture and Design in Oslo, 2003, and display his delicate treatment of color and texture in large compelling and contemplative paintings.

From 2007 to 2013 Malmedal mounted four solo exhibitions with Galleri Riis, including what became his final. The (2013) exhibition was a major effort for the artist who already struggled with Parkinson’s disease. His last paintings contained several new and experimental methods and approaches, e.g. the use of paint rollers, which yielded an opulent texture, and the presence of distinct and vital brushstrokes. In hindsight these works can be seen both as a summary of his artistic endeavors and an ambition to explore new paths.

The exhibition Masterworks 1991-2013 occupies all of the gallery’s exhibition rooms with significant works which demonstrate the triumph of his achievement over this period.

-

Arne Malmedal
Mesterverker 1991-2013
18. januar – 24. februar 2024
Vernissage 18. januar, kl. 18-20

I samarbeid med Arne Malmedals bo, har vi gleden av å presentere et utvalg viktige verk fra de to siste tiårene av Arne Malmedals produktive år fra tidlig på 1990-tallet og frem til 2013.

Siden slutten av 1980-tallet, har Malmedal utforsket problemstillingen rundt figur/grunn/bilde/ramme i store malerier som hovedsakelig ble utført i en palett med referanser til naturen. Disse verkene ble vist på Kunstnernes Hus, Oslo i 1994, sammen med monokrome malerier på glassfiberstrie, lerreter innrammet av et vindulignende rutenett, og malerier hvor en kasseformet rammestruktur var fullt integrert i maleriet. Utstillingen manifesterte hans posisjon på den norske kunstscenen som en vital og eksperimentell abstrakt maler med en leken tilnærming til mediets historie og tradisjoner.

I maleriene fra det tidlige 2000-tallet, ble lys et viktig motiv for Malmedal. Han var opptatt av å fremstille farger som rent lys, noe som resulterte i malerier der et monokromt felt ligger på lerretet, innrammet av en hvit overflate, og nærmest svever over lerretet på en måte som minner om den amerikanske kunstneren James Turrells romlige lysinstallasjoner. Flere av disse verkene var sentrale i Malmedals retrospektive utstilling på Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo, 2003, og viser hans delikate behandling av farge og tekstur i store kontemplative malerier.

Fra 2007 til 2013, hadde Malmedal fire separatutstillinger i Galleri Riis, inkludert den som ble hans siste. Den (2013) utstillingen innebar en stor anstrengelse for Malmedal som da var preget av Parkinsons sykdom. Hans siste malerier inneholdt flere nye og eksperimentelle metoder og tilnærminger, bl.a. bruken av malingsruller, som ga en røff tekstur, og tilstedeværelsen av tydelige og energiske penselstrøk. I ettertid kan disse verkene ses både som en oppsummering av hans kunstneriske bestrebelser og ambisjon om å utforske nye veier.

Utstillingen Mesterverker 1991-2013 tar i bruk alle galleriets utstillingsrom med arbeider som er viktige eksempler fra Malmedals produksjon i denne siste perioden av hans kunstnerskap.

-

Den norske maleren og grafikeren Arne Malmedal (1937-2018) ble utdannet ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i Oslo 1956-1960 og debuterte i 1963 med en separatutstilling av grafiske arbeider i Holst Halvorsens Kunsthandel i Oslo. Ved siden av en kontinuerlig studiopraksis og utstillingsvirksomhet var han også en viktig underviser og formidler.
Han var grunnlegger av og leder for avdelingen for grafikk ved Statens håndverkshøgskole i Oslo på 1970-tallet, og som styreleder i Kunstnernes Hus i Oslo på 1980-tallet, introduserte han viktige internasjonale kunstnerskap og utstillinger for det norske publikum. I 2003/04 ble Malmedal hedret med en retrospektiv utstilling på Nasjonalmuseet i Oslo og Kode (Bergen Kunstmuseum). Malmedals kunstneriske produksjon er preget av utforskning og eksperimentering rundt maleriets medium, materialer, tekstur og forholdet mellom bilde og ramme.
Hans abstrakte billedspråk spenner fra strengt komponerte fargefelt-malerier til abstraherte natur-lyriske verker, som alle inviter til en kontemplativ betraktning.

Exhibited works

Installation views