Erling Kittelsen
Historien om en navnløs sel (The story of a nameless seal)
September 07 – October 01, 1995

1995 exhibition announcement erling kittelsen 1