Lina Selander
Beth Laurin
Tanken Fyller Rummet (The thought fills the room)
April 04 – May 07, 2016, Stockholm

2016 laurin selander 1300 intro

Vernissage lördagen 9 april klockan 12-16

Vi är mycket stolta över att presentera en utställning med Beth Laurin (f. 1935) och Lina Selander (f. 1973).

De har var sitt rum i galleriet, det första tillägnat Beth Laurin med ett urval av fem verk på papper som spänner mellan åren 1965 till 1980. Lina Selanders rum innehåller två filminstallationer från 2013 och 2015/2016.

Tanken med att sammanföra de båda kommer ur vårt intresse för deras särpräglade och konsekvent drivna konstnärskap och vad som skulle kunna ske i mötet dem emellan. De båda arbetar med omtagningar, omformuleringar, dubbleringar, speglingar, ljud, tystnad, de dissekerar ting för att få fatt i något ofattbart, lägger samman och monterar tillsynes disparata element till berättelser, ofta skapar de fler frågor än ger svar. Slående med båda är en känsla av kompromisslöshet; att de tycks drivas av ett grundläggande intresse för att frilägga och presentera fenomen, historiska skeenden, det allmänmänskliga och det enskilda på sätt som går bortom det klichéfyllda och redan gjorda och som möjliggör att saker framträder på nya, blottlagda sätt.

Beth Laurins teckning Motståndet från 1965 är liten till formatet men förmedlar råstyrka. Ett kort, vindpinat träd som vägrar låta sig knäckas. Femton år senare skapade hon litografin Bild, oktober 1980 föreställande en yxa som hugger av ett rött sidenband. Bilden var också en återinvigning av hennes konstnärskap efter några års självvald frånvaro. Motivet påminner också i hög grad om det kvinnliga könet vilket ger bilden en potent och utmanande laddning, det mjukt kroppsliga kontra det metalliska hårda och potentiellt livsfarliga.

I samband med Beth Laurins installation i serien Udda veckor på Moderna Museet 2003 skrev Sören Engblom: “Hennes livsdrift har gjort henne starkt engagerad för jämlikhet, för alla människors lika värde. Men från hennes verk ropar inga budskap, de talar om människovärde upplevt från roten, en livskänsla som söker sin form”.

Lina Selanders och Oscar Mangiones verk Anteckningar till en film om naturen visas här för första gången. Det är en film projicerad på ett fotografi av en före detta rättssal, nu utställningsrum, där en skärm placerats på domarnas plats. Anteckningar till en film om naturen är också en överskrivande film, ett palimpsest. Verket söker positioner och utposter i gränslandet mellan natur och bild. Här finns drömmen om det tomma tittandet, om döden, om montaget som naturens motsats. I Moderna Museets katalog Excavation of the image – imprint, shadow, spectre, thought skriver Lena Essling om Lina Selanders filmer som förspråkliga. Hur hon använder sig av brukat material, bilder som redan existerat i ett sammanhang men som sedan uppgår i Selanders idévärld. Model of continuation innehåller också ett rumsligt metaperspektiv, en avfilmad film i ett ateljérum som sedan får sin slutgiltiga placering i gallerirummet. Filmen behandlar spår av Hiroshima och av minnen av plötslig genomborrande radioaktivitet. Selander talar om att återvända till överdokumenterade platser, att göra om en given ordning.

Exhibited works

Installation views