Sofia Ekström
Is It Dark Already?
August 21 – October 04, 2014, Stockholm

2014 se grs 08

Galleri Riis Stockholm is proud to present Is it Dark Already?, Sofia Ekström’s (b.1978, Stockholm) first exhibition at the gallery.

The paintings should come rushing. I long for every moment.

Sofia Ekström’s works can seem ambiguous. She uses painted backdrops – the type used in photo studios – as parts in theatrical installations, in her paintings, and as a departure for narration. In the absence of presence, epic romance intersects with nostalgic kitsch, painting with photography, now with then, the observed with the observer.

Ekström presents various stages of painting, sometimes fixed in photographic reproductions that despite their abstract non-content sets the stage for the roles we play, both the disgusting and the beautiful, everything is illuminated. You can create your own spaces, make distance in order to close in on yourself. In Sofia Ekström’s work there is a trompe-l’œil–effect without a related motif. There are recognizable auras and these metaphysical conditions can seem completely real.

To push the fantasy in front of oneself.

The exhibition also contains the film Portrait of a father. It encompasses documentation, objectification and the acutely personal.

Sofia Ekström graduated from the Royal College of Arts in Stockholm in 2013, the same year she received the Aguéli prize. In April 2014 we presented her installation How to Unfold a Mother? at the Market Art fair in Stockholm.

Galleri Riis Stockholm är stolta över att presentera Is it Dark Already?, Sofia Ekströms (f.1978, Stockholm) första utställning på galleriet.

Målningarna ska komma rusande. I long for every moment.

Sofia Ekströms verk kan förefalla svårbestämda. Hon använder målade fonder – av typen man använder vid studiofotografering – som delar av teatrala installationer, sitt måleri och som utgångspunkt för narration. I frånvaron av närvaro korsas storslagen romantik med kitschig nostalgi, måleri med fotografi, nu med då, det betraktade med betraktaren.

Ekström redovisar olika skeenden i måleriet, ibland fastnaglade i fotografiska reproduktioner som trots sitt abstrakta icke-innehåll blottlägger en scen för de roller vi ständigt spelar, både de äckliga och de sköna – allt blir belyst. Man kan skapa sina egna utrymmen, försöka ta avstånd för att skapa närhet till sig själv. I Sofia Ekströms arbeten finns ett trompe-l’œil-måleri utan förankring i ett motiv, stämningar som går att känna igen och detta metafysiska tillstånd kan framstå som fullständigt verkligt.

Att skjuta fantasin framför sig.

I utställningen visas också filmen Portrait of a father. Den rör sig mellan dokumentation, objektifiering och det akut personliga.

Sofia Ekström tog sin examen på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm 2013. Samma år mottog hon Aguélipriset. I april 2014 visade vi installationen How to Unfold a Mother? på Market Art Fair i Stockholm.

Exhibited works

Installation views