Ole Jørgen Ness
This is it for me
November 29, 2001 – January 13, 2002, Oslo

Ole j%c3%b8rgen ness  2

Ole Jørgen Ness, født 1961, Bergen.

Statens Kunst og Håndverksskole, Oslo. Kunstakademiet, Oslo.

UD-stipendiat ved Künstlerhaus Bethanien i Berlin (1996-97), og aktuell som Norges representant på Sâo Paulo Biennalen i 2002. Hans identitetsprosjekt fra midten av 1990-tallet har utviklet seg til Nesstudio, en samling av identitetene. Etter ett års opphold i Australia ble et samarbeide med en gruppe kunstnere der, Ocular Lab, presentert på Kunstnernes Hus tidligere i høst. Ness deltok på årets UKS Biennale, i form av en utstilling på 200 Gertrude Street i Melbourne.

Dette er hans tredje separatutstilling på Galleri Riis.

Velkommen.

Jeg oppleveÆr det nå som om mitt arbeid har gått inn i en post-entropisk tilstand.

Det er ikke lenger mulig, og heller ikke særlig interessant, å forholde seg til konstanter. Det være seg når det gjelder tid, rom, stoff eller ånd.

Mer enn å representere faste posisjoner fungerer mine “identiteter” nå som ulike mentale sjikt eller emosjonelle leier.

Etter hvert som disse sjiktene gradvis overlapper og flyter i hverandre, utvikles et mentalt øko-system, hvor idéer og materialer stadig resirkuleres.

Med utspring i et metafysisk reservoar “transformulerer” arbeidene vår relative virkelighet. Bevegelsen går like selvfølgelig fremover som bakover i tid og minnet kan tidvis fornemmes før erfaringen.

Ole Jørgen Ness, November 2001

Installation views