Signe Marie Andersen
Fire my flan
August 29 – September 29, 2002, Oslo

Signe marie  1   1

Galleri Riis har tidligere presentert henne med utstillingen “No fishing” i prosjektrommet i 1997. Andersen (f. 1968), som bor og arbeider i Oslo, har sin kunstneriske utdannelse fra Kunsthøgskolen i Bergen. Tidligere i år deltok hun på utstillingen “Drøm vs. virkelighet” i Galleri F-15.

Utstillingen “Fire my flan”, direkte oversatt “varm min fruktterte”, omfatter fargefotografier, samt en videoinstallasjon. Fotoarbeidene varierer mellom enkle landskapsbilder og iscenesettelser, med utgangspunkt i “det komiske ved ensomheten, samt det triste og det rare”. I videoarbeidet fremstilles et sommerlig landskap med hav, der hovedsekvensen er to båter som møtes på horisonten. Innslag av absurde elementer som fjær og såpebobler er den eneste andre handlingen. Vi hører musikk av Tor Hultin, et originalt opptak fra en Beckett oppsetning på det Norske Teatret på 1970-tallet.

“Jeg bruker scenen og havet som ytterpunkter, de er nullpunktene, den plassen hvor alt begynner og slutter eller aldri noenting begynner eller slutter. Hvilestedet mellom alt.”

Andersen bruker bevisst det avgrensede rommet som en slags scene.

Karakteristisk for hennes arbeider er iscenesatte motiver som vanligvis består av enten en person og en gjenstand, eller en person i et spesifikt miljø. Personen avbildet er ofte kunstneren selv, og gjenstandene – som går igjen i flere fotografier- er tvetydige. Selv om mennesket er sentralt i bildet, legger Andersen fokus på selve situasjonen (handlingen) i rommet mellom personen og hendelsen, slik at øyet ikke kan hvile. Øyeblikkene som fremstilles er heller ikke knyttet til en spesiell historie, og er derfor åpne for fortolkninger.

Inspirert av bl.a. forfatteren Samuel Beckett, jobber Andersen mot en enkel fremstilling av en komplisert tilværelse.

Installation views